14:00 - 20:00

Kedd - Szerda - Csütörtök

1026 Budapest

Szilágyi Erzsébet fasor 45/b

+36 30 242 2612

tothborbala@t-online.hu

Áldással kísérve – Önismereti pszichodráma csoport hirdetés

„Én nem kérem tőled az áldást…” – énekelte Koncz Zsuzsa Bródy János dalszövegét egy apának címezve. Valóban ilyen egyszerűen elintézhető így ez a kérés? Nincs dolgunk a szülői jóváhagyással? Lehet-e „áldás” az életünkön úgy, hogy harcban állunk szülői örökségünkkel? Önismereti pszichodráma csoportba várjuk mindazokat, akik mindennapi életükben megélik a családi megerősítés vagy támogatás hiányát, vagy […]

Tabu kell nekünk?

A tanulmány témája iskolai mentálhigiénés tanácsadás tapasztalatából született. Az új típusú szolgáltatás során a fiatalok részéről az anonimitás adta lehetőség révén súlyos jelzések érkeztek a családjukban történt, elsősorban ellenük irányuló szexuális zaklatásról. A tanulmányban a szerző próbál hosszmetszeti képet adni az emberiség eszmélése óta tabunak számító témáról. A közölt esetek tükrében elemzi a jelenség pszichodinamikai […]

Őseink sorsformáló üzenete

Pszinapszis 2013. Bupapest Genodráma műhelyre várom mindazokat, akik saját családfa felvételükön keresztül szeretnének rálátni családi mintázataikra. A Genodráma a csoportfolyamatban az egyént a családi viszonylatainak rendszerében közelíti meg. A módszer magában foglalja a családterápiában már meghonosodott genogram (három generációra terjedő családfa) felvételét, amellyel dramatikusan dolgozunk tovább. Ebben a keretben a pszichodráma eszköztárát felhasználva lehetőség nyílik […]

A családban rejlő törvényszerűségek

A genogram, mint transzgenerációs rendszertérkép Előadásomban a pszichológiában kevésbé hangsúlyos kutatási témának, a genogramnak (családfa felvételnek) a szerepét keresem a családi rendszerek és a családi dinamika megértésében. A genetikai családfa kutatások főként a biológiai szintű öröklődések törvényszerűségeire alapoznak, ezzel szemben a családterápiában használt genogram felvétel lehetőséget nyújt arra, hogy láthatóvá váljék a mögöttes családdinamika, ezen […]

150 órás pszichodráma csoport indul 2013 márciusában

2013. tavaszán 150 órás pszichodráma önismereti csoport indul, amelyben többek között a pár – és kapcsolati nehézségekre, elakadásokra fókuszálunk. A dramatikus csoportmunka lehetőséget nyújt az elakadások hátterében meghúzódó ismétlődő családi mintázatok felderítésére és azonosítására. A csoportfolyamat során lehetőség nyílik az empátia és kifejezőkészség valamint az önkifejezés finomítására, és a családi kommunikáció gyógyítására, felhasználva a dramatikus […]

A családokat érintő transzgenerációs minták és hatások

2012. MPE X. Kongresszusa A családokat érintő transzgenerációs minták és hatások Tóth Borbála Előadásommal szeretném továbbvivő együttgondolkodásra ösztönözni a hallgatóságot, hogy a mindannyiunk által megélt válság miként érthető meg, és miként válhat kezelhetővé, ha segítségül hívjuk közös örökségünket akár kulturális vonatkozásban, akár a saját, eredeti családjainkban fellelhető értékek és erőforrások mentén. Rendszerszemléletű megközelítéssel próbálom követni […]

Genodráma műhely

2012 Fórum Humanum Szeged „Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, Mert az őssejtig vagyok minden ős- …” József Attila Genodráma műhelyre várom mindazokat, akik szeretnének rálátni saját családfájukra és családi mintázataikra. A Genodráma az egyént a családi viszonylatainak rendszerében látja. A módszer magában foglalja a családterápiában már meghonosodott genogram, (családfa) felvételt, amelyet dramatikusan dolgoz […]

Esély a változásra – Genodráma

2012 – Magyar Pszichodráma Egyesület Tóth Borbála – Vajdics Anikó „Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az őssejtig vagyok minden ős – …” Genodráma workshopra hívjuk mindazokat, akik családfájuk, (genogramjuk) segítségével szeretnének rálátni saját családi mintázataikra és a jelen élethelyzeti problémáik, elakadásaik hátterében készek az eredeti családjuk bennük élő, vagy tovább vitt mintázataival […]

„Kettős valóságban élni”

2012. Szombathely Fivér-nővér közötti „testvér-szerelem” traumatikus hatása a személyiségfejlődésre és a szomatikus tünetképződésre Tóth Borbála Budapest, magánpraxis Az előadás két női páciens egyéni pszichoterápiás esetét elemzi. Az elemzés célja, hogy feltárja azokat a pszichodinamikai folyamatokat, amelyek akadályozzák a páciensek harmonikus személyiségfejlődését. Választ keres arra, hogy az ismétlési kényszer miként aktiválódik a következő generáció, a gyermekek […]

A gyermekbántalmazás transzgenerációs mintázatai

2012 Debrecen Tóth Borbála, Budapest, magánpraxis Dr. Horváth József, Budapest, magánpraxis Poszterünkben kísérletet teszünk az egyre szélesebb körben elterjedt szexuális bántalmazás pszichodinamikai elemzésére. Hangsúlyozzuk a média felelősségét. Megvizsgáljuk a családon belüli áldozattá válás folyamatát, különös tekintettel a szociokulturális hatásokra. A gyermek áldozattá válási folyamatában kiemeljük mindkét szülő szerepét. Elemzésünk kiterjed a gyermekeknek a családban való, […]