14:00 - 20:00

Kedd - Szerda - Csütörtök

1026 Budapest

Szilágyi Erzsébet fasor 45/b

+36 30 242 2612

tothborbala@t-online.hu

Genodráma műhely

„Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, Mert az őssejtig vagyok minden ős- …” József Attila

Genodráma műhelyre várom mindazokat, akik szeretnének rálátni saját családfájukra és családi mintázataikra. A Genodráma az egyént a családi viszonylatainak rendszerében látja. A módszer magában foglalja a családterápiában már meghonosodott genogram, (családfa) felvételt, amelyet dramatikusan dolgoz tovább. Így olyan transzgenerációs térképet kapunk, ahol a három generációt magában foglaló családfa kézzelfogható reprezentációját adja a komplex családi mintáknak. Ebben a keretben lehetőség nyílik a jelen élethelyzeti problémák és elakadások hátterében meghúzódó, a bennünk élő családi mintázatokkal szembe nézni. A fókuszban a családtagok közötti kapcsolatok intenzitásának megjelenítése áll. Az ismétlődő, a személyes fejlődést gátló tudattalanul cipelt minták felismerésével és feldolgozásával lehetőség nyílik ezeknek a mintáknak a személyre és a családra ható korrekciójához, átdolgozásához.
A csoportkeret a családi narratívák (elbeszélések) révén lehetőséget ad, hogy bepillantást nyerjünk a családi tudattalan tartalmaira.

A műhelymunka egy-két esetben lehetőséget biztosít a családfák dramatikus színpadra állítására, megjelenítve azokat a családi „örökségeket”, amelyekből a protagonista nemcsak az elakadásokat érheti tetten, hanem a családi erőforrásait is merítheti.

Related posts

Családi örökségeink

2020 febr.22-én, szombaton,a Magyar Pszichológiai Társaság szervezésében  vezetésemmel 150...

Continue reading
by Tóth Borbála

Új cikk: Tóth Borbála: Gyermekkori szexuális bántalmazás

Tóth Borbála: Gyermekkori szexuális bántalmazás,Csillagfényben, A pedagógiai prevenció, II....

Continue reading
by Tóth Borbála

XXI. Congress of the Internatoinal Szondi Association, Budapest 6-8 July, 2017, Budapest

Tóth Borbála Private practice, Sanitas For 2000 Kft. Budapest, Hungary E-mail:...

Continue reading
by Tóth Borbála