14:00 - 20:00

Kedd - Szerda - Csütörtök

1026 Budapest

Szilágyi Erzsébet fasor 45/b

+36 30 242 2612

borbala.toth2@gmail.com

FÓKUSZBAN A GENODRÁMA

CSALÁDUNK – VÁLASZTÁSAINK  – TRANSZGENERÁCIÓS MINTÁINK Rendszerszemléletű megközelítéssel és dramatikus átmunkálással. 60 órás önismereti munkára hívom mindazokat a pszichológusokat és pszichológus hallgatókat, akik készek saját családfájuk, (genogramjuk) felvételére és feltérképezésére, és annak dramatikus átmunkálására. A genodramatikus munka révén ráláthatunk a bennünk élő családi mintázatokra, a családi rendszertérképre. Az elakadásokkal való szembenézés és feldolgozás révén eljuthatunk […]

Önismereti hirdetés 2016

A 150 órás rendszerszemléletű önismereti csoport a Magyar Családterápiás Egyesület keretein belül 2016. októberében indul dr. Komlósi Piroska klinikai szakpszichológus, kiképző család- és csoportpszichoterapeuta és Tóth Borbála klinikai szakpszichológus és pszichodráma pszichoterapeuta vezetésével. Kezdési dátum:  2016. október 1-2. Befejezés: 2017. május 20-21. Képzési napok:  2016. okt.1-2., nov.5-6., dec.4, 2017. jan. 21-22., febr. 25-26., márc. 25-26., […]

Életút a generációk tükrében

150 órás pszichodráma csoportot indítunk! Önismereti pszichodráma csoportba várjuk mindazokat, akik az egyik életciklusból a másikba való átlépés során nehézségekkel, elakadással küzdenek. Gondolunk itt a szülőktől való leválás, új kapcsolat(ok) kialakítása, gyermekek születésére a családban, ill. a gyermekek szárnyra bocsátásának nehézségeire. Az idősebb korosztályt is megszólítva az életút integráció katalizálása is témáját képezheti a dramatikus […]

Genodráma – A családi mintázatok és örökségek dramatikus átmunkálásának lehetősége

A tanulmány a genogramfelvétel dramatikus átmunkálási lehetőségét mutatja be. A módszer kimunkálása a családterápiás és pszichodramatikus gyakorlat során ötvöződött össze, lehetőséget nyújtva a személyiségben kialakult konfliktusok, diszfunkcionális ismétlődések családi hátterének felderítéséhez, valamint a családi mintázatok felismeréséhez és feldolgozásához.   A genodráma révén olyan manifeszt vagy rejtett kapcsolati mintázatok kerülhetnek felszínre, amelyeket a „hagyományos” módon alkalmazott […]

Áldással kísérve – Önismereti pszichodráma csoport hirdetés

„Én nem kérem tőled az áldást…” – énekelte Koncz Zsuzsa Bródy János dalszövegét egy apának címezve. Valóban ilyen egyszerűen elintézhető így ez a kérés? Nincs dolgunk a szülői jóváhagyással? Lehet-e „áldás” az életünkön úgy, hogy harcban állunk szülői örökségünkkel? Önismereti pszichodráma csoportba várjuk mindazokat, akik mindennapi életükben megélik a családi megerősítés vagy támogatás hiányát, vagy […]

Tabu kell nekünk?

A tanulmány témája iskolai mentálhigiénés tanácsadás tapasztalatából született. Az új típusú szolgáltatás során a fiatalok részéről az anonimitás adta lehetőség révén súlyos jelzések érkeztek a családjukban történt, elsősorban ellenük irányuló szexuális zaklatásról. A tanulmányban a szerző próbál hosszmetszeti képet adni az emberiség eszmélése óta tabunak számító témáról. A közölt esetek tükrében elemzi a jelenség pszichodinamikai […]

Őseink sorsformáló üzenete

Pszinapszis 2013. Bupapest Genodráma műhelyre várom mindazokat, akik saját családfa felvételükön keresztül szeretnének rálátni családi mintázataikra. A Genodráma a csoportfolyamatban az egyént a családi viszonylatainak rendszerében közelíti meg. A módszer magában foglalja a családterápiában már meghonosodott genogram (három generációra terjedő családfa) felvételét, amellyel dramatikusan dolgozunk tovább. Ebben a keretben a pszichodráma eszköztárát felhasználva lehetőség nyílik […]

A családban rejlő törvényszerűségek

A genogram, mint transzgenerációs rendszertérkép Előadásomban a pszichológiában kevésbé hangsúlyos kutatási témának, a genogramnak (családfa felvételnek) a szerepét keresem a családi rendszerek és a családi dinamika megértésében. A genetikai családfa kutatások főként a biológiai szintű öröklődések törvényszerűségeire alapoznak, ezzel szemben a családterápiában használt genogram felvétel lehetőséget nyújt arra, hogy láthatóvá váljék a mögöttes családdinamika, ezen […]

150 órás pszichodráma csoport indul 2013 márciusában

2013. tavaszán 150 órás pszichodráma önismereti csoport indul, amelyben többek között a pár – és kapcsolati nehézségekre, elakadásokra fókuszálunk. A dramatikus csoportmunka lehetőséget nyújt az elakadások hátterében meghúzódó ismétlődő családi mintázatok felderítésére és azonosítására. A csoportfolyamat során lehetőség nyílik az empátia és kifejezőkészség valamint az önkifejezés finomítására, és a családi kommunikáció gyógyítására, felhasználva a dramatikus […]