14:00 - 20:00

Kedd - Szerda - Csütörtök

1026 Budapest

Szilágyi Erzsébet fasor 45/b

+36 30 242 2612

borbala.toth2@gmail.com

Egyéni pszichoterápia

Az egyéni pszichoterápia olyan gyógyító kapcsolat, amelyben a páciens mellett a terapeuta is teljes személyiségével vesz rész. Ez által válik lehetővé, hogy a páciens a belső motiváltsága mellett olyan bizalmi helyzet és légkör alakulhat ki (amelyet zárt terápiás térnek nevezünk), amelyben lehetőség nyílik a páciens pszichikus élményeinek feldolgozására, a feszültségének szabályozására, valamint a magatartásváltozások indukálására, amely változások mindig az emberi kölcsönhatások, – a páciens és a terapeuta között kialakult, – terápiás kapcsolat eredményeként jönnek létre.

Az egyéni pszichoterápia eredményesen alkalmazható:

  • pánik, pánikbetegség kezelésében,
  • szorongásos állapotokban
  • Veszteségek feldolgozása esetén; hozzátartozó elvesztése, válás, munkahely elvesztése
  • Stresszhelyzetek feldolgozása során
  • Depresszió esetén,
  • Kényszerbetegségekben,
  • Táplálkozási zavarok (étvágytalanság, falásrohamok, anorexia nervosa, bulémia nervosa) fennállásánál
  • Fóbiák esetén.

Dinamikusan orientált rövid pszichoterápia

Javasolt minden olyan páciens számára, akiknél a panaszok: szorongás, pánik, pszichoszomatikus zavarok, valamint funkcionális zavarok, pl. migrén. Időhatáros terápia, amelyben különös jelentőséggel bír a páciens és a terapeuta között kialakult kapcsolat, a páciens motiváltsága meghatározó komponens, a saját gyógyulása érdekében. Különösen alkalmazható, ha a tünetkiváltó szituáció egy évnél nem régebbi, és a páciens maga is úgy véli, hogy szenvedése lelki okokra vezethető vissza.

Pár- és családterápia

A családterápia egyik fontos vezérfonala az ún. rendszerszemlélet, amely feltételezi, hogy a család egyik tagjának a működés módja, nem érthető meg a rendszer többi részétől elkülönítve. Ez azt jelenti, hogy a család tagjai kölcsönös kapcsolatban állnak egymással, meghatározva a család struktúráját, szervezettségét és a családtagok egy-egy helyzetben való viselkedését. Tovább lépve, a legújabb kutatások szerint nem csak az eredeti család mintái, hanem a transzgenerációs, (generációk közötti) minták is hatnak, és alakíthatják a családtagok viselkedését, akár olyan esetben is, amikor a személynek nem volt lehetősége a felmenőkkel találkozni.

Erre a felismerésre alakítottam ki a családterápiás és pszichodráma gyakorlati tapasztalataim és ismereteim nyomán az un. genodráma módszert, amelyben a család három generációra terjedő genogramját, (családfa felvételét) dramatikus módon dolgozzuk fel, lehetőséget biztosítva a gátló transzgenerációs minták (generációk között élő mintázatok) átmunkálásához és a jelen helyzetben való újra adaptálásához.

Érzelem fókuszú párterápia

Az érzelem fókuszú párterápiában (EFT) különös hangsúlyt fektetünk az érzelmek és az érzelmi kommunikáció alapvető szerepére, az interakciós mintázatoknak és kulcsfontosságú, meghatározó élményeknek a szerelmi, házastársi kapcsolatban. Az EFT rövid terápiás módszer, amely terápiás folyamatban a terapeuta egy új kötődési mintázatot „koreografál” meg a pár számára. Ez a folyamat a pár számára egy felfedező utazás lehet.

– „Utazás az elidegenedéstől az érzelmi elköteleződésig;
– Utazás az éber önvédelemtől és elhárítástól a nyitottság és kockázatvállalásig;
– Utazás a párkapcsolat kérlelhetetlen táncában megélt passzív tehetetlenségtől addig az érzésig, hogy képesek vagyunk aktívan alakítani ezt a táncot;
– utazás a másik kétségbeesett hibáztatásától a felismerésig, hogy egy kapcsolat egyik résztvevője hogyan nehezíti meg a másik számára, hogy az válaszkész és gondoskodó tudjon lenni;
– Utazás a másik hibáira való összpontosítástól a saját félelmeink és vágyaink felfedezéséig;
– nem utolsó sorban pedig utazás az elszigeteltségtől a kapcsolódásig;”
Susan M. Johnson

Személyközpontú betegvezetés

A módszer kidolgozása a 40-es évektől az Amerikai Egyesült Államokból indult el, és Rogers nevéhez fűződik, és az általa definiált minden pszichoterápiás folyamat és terápiás attitüd kulcsfogalmai, az empátia (beleérző-képesség), a feltétel nélküli elfogadás valamint,a kongruencia, (a hitelesség) elvén működik.

Specifikus ható tényezők: „itt és most” és,” face- to – face” ( szemtől szembe )helyzet, amelyben a terapeuta úgy tekint a páciensre, mint aki pszichológiai értelemben magában hordja az ún. „növekedési potenciált” és saját maga is nyílt dinamikus rendszerként működik.

Javasolt: magas érzelmi feszültség, tartós kapcsolati és beilleszkedési – és életvezetési problémák, tartós stressz esetén, valamint szorongásos és pszichoszomatikus betegségekben.

Mentálhigiénés tanácsadás és konzultáció

Preventív szemléletű módszer, elsősorban a lelki egészségvédelem területén. A mentálhigiénés konzultáció során az egyén segítséget kérhet a saját vagy szűkebb környezte érdekében a környezeti minőség javításával kapcsolatosan, valamint az önértékelési, az érzelmi érettség, az önszabályozási készség kimunkálásával és a biztonságos társas támasz vonatkozásában, mind a családi, mind munkahelyi és környezeti szinten.

Igénybe vehetik a gyermeknevelésben működő pedagógusok (óvónők, tanárok), egyetemi hallgatók, serdülők.

Pszichológiai tanácsadás

Életvezetési elakadások, gyermeknevelési problémák, párkapcsolati konfliktusok, generációk közötti feszültségek, munkahelyi feszültségek és konfliktusok esetén.

Coaching pszichológus-vezetői coach

A coaching segítségével olyan kísérő-támogató munkát végzünk, amellyel a szervezetek munkatársait segítjük abban, hogy szerepüket mind a jelenben, mind a jövőben sikeresen, illetve kielégítően tölthessék be. Különösen a menedzsment – illetve vezetőfejlesztés során kap a coaching folyamat nagy hangsúly. Módszerét tekintve a coaching lehet: egyéni, team -és csoportos.

Autogén tréning tanítása

A módszer lényege, hogy saját erőből merít, a saját aktivitást felhasználva, rendszeresen, tréningszerűen alkalmazott gyakorlat, amely feltételez egyfajta belső koncentrációt, önmagunkra irányuló passzív figyelmet, amely során mind szomatikus (testi), mind pszichés (lelki) értelemben létrejön egy teljes ellazultság. Mindez elősegíti, hogy megfelelő gyakorlottság esetén a páciens képes szervezeti és pszichés működését szabályozni, aktuális szándékainak és céljainak megfelelően.

Alkalmazható: légzési nehézségek, fejfájás, álmatlanság, neurotikus dadogás, görcsös izomállapotok, motoros ügyetlenségek esetében. Jó hatásfokú a pszichoszomatikus megbetegedések, és pszichoprofilaktikus előkészítések esetén, pl. műtétek előtt, és szülésre való felkészítésként. Sportolóknak különösen javasolt.

Egészséges, munkaképes személyekben az én-erőt fokozza, a testi tűrőképességet javítja.

Pszichodráma vezetés

Személyes tapasztalatom és véleményem szerint a pszichodráma az egyik leghatékonyabb és legélménytelítettebb  terápiás módszer . Kiválóan alkalmas az önismeret fokozására, a konfliktusok megjelenítésére és feloldására, pszichoszomatikus  és pszichés tünetek gyógyítására. A személyiségfejlesztés egyik leghatékonyabb módszere. Mivel csoportban zajlik, a csoportterápia specifikumait is magában hordja, és kibővül olyan jellemzőkkel, mint az empátiás érzékenység kialakítása, a kreativitás és a spontaneitás. A kommunikáció minden csatornáját fejlesztheti, lehetőséget nyújtva a magunk és mások jobb megismeréséhez.

A csoportfolyamat során a csoporttagok számos esetben élhetnek meg valódi katharzist.

Tudatos jelenlét (Mindfullness)

A tudatos jelenlét nem más, mint figyelmünk irányításának különleges módja az „itt és most”-ra .” Célja, hogy ítélkezés nélkül, teljes valónkkal jelen legyünk a pillanatban. Az élmények éber, ítélkezés mentes, nyitott megélésének számos pozitív testi és lelki hatása van: enyhíti az átélt stressz intenzitását, megerősíti az immunvédelmet, elviselhetőbbé teszi a fájdalmat, csökkenti a depresszió és a szorongásos problémák kialakulásának veszélyét é javítja figyelmi kapacitásunkat” (Szondy Máté)

OH kártya alkalmazása

Az OH kártya módszerének alapgondolata, hogy minden ember önmagát ismeri a legjobban, önmagát tudja meggyógyítani, önmagában tudja megtalálni problémáira a megoldást. A kártyák segítséget adnak, hogy az érzelmek megfogalmazásával, monitorozásával és a szabad asszociációval képet kaphassunk saját tudattalanunk működéséről és az alapérzelmeinkről. Az OH kártya segítségével különös, felfedező utazást tehetünk a tudattalanunkba önmagunk megismeréséért azzal a céllal, hogy ezen tapasztalatok mentén képesek legyünk korrekciót végezni diszfunkcionális működéseinken valamint életvezetésünkön.