14:00 - 20:00

Kedd - Szerda - Csütörtök

1026 Budapest

Szilágyi Erzsébet fasor 45/b

+36 30 242 2612

borbala.toth2@gmail.com

Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése – Szeged 2017. június 1-3.

A Genodráma, mint a családi mintázatok és örökségek dramatikus átmunkálásának lehetősége Matherial, method: Előadásomban a genogramfelvétel pszichodramatikus átmunkálási lehetőségét kívánom bemutatni.

A módszer kimunkálása két évtizedes családterápiás és a pszichodramatikus gyakorlat során ötvöződött össze, lehetőséget nyújtva a személyiségben kialakult konfliktusok, a diszfunkcionális ismétlődések családi hátterének felderítéséhez, valamint a családi mintázatok felismeréséhez és feldolgozásához.

A Genodráma az egyént a családi viszonylatainak rendszerében látja. A módszer magában foglalja a családterápiában már meghonosodott genogram felvételét, amelyet dramatikusan dolgoz tovább. Így olyan transzgenerációs térképet kapunk, ahol a három generációt magában foglaló családfa kézzelfogható reprezentációját adja a komplex családi mintáknak. Ebben akeretben lehetőség nyílik a jelen élethelyzeti problémák és elakadások hátterében meghúzódó, a bennünk élő családi mintázatokkal szembe nézni.

Results: A genodráma révén olyan manifeszt vagy rejtett kapcsolati mintázatok kerülhetnek felszínre, amelyeket a „hagyományos” módon alkalmazott módszerrel nem mindig lehet feltárni. Kiemelendő a genogramnak a csoportban való alkalmazása, ahol a csoport által biztosított keretben a múlt – jelen – jövő kontinuitásában a Szondi Lipót által is megfogalmazott, a családi ősöktől származó önsorsrontó vagy a személyes fejlődést előrevivő törekvéseket a pszichodramatikus folyamatban mély érzelmeket mozgósítva élheti át a személy, s ez az élmény lehetőséget nyújthat egy szabad, önálló választáson alapuló jövőbeli sors előrevetítéséhez.

Előadásomban a pszichodramatikus folyamat rendszerszemléletű megközelítésére, valamint konkrét eset kapcsán dramatikusan feldolgozott genodráma folyamatelemzést mutatok be.

Conclusion: Tapasztalatom szerint a genodráma módszerrel gyorsabban és mélyrehatóbban lehetséges a családi kapcsolati problémákat diagnosztikusan feltárni, és terápiás változásokat indukálni.

Related posts

Kossuth rádió – „Vendég a háznál” interjú

2022.08.23-ai adás 2022.08.24-ei...

Continue reading
by Tóth Borbála

Magyarország videós arcképcsarnoka 2012 – Tóth Borbála

...

Continue reading
by Tóth Borbála

Szakmai interjúk: „Hegyvidék tv”- Minőségi idő

Hegyvidék TV-n leadott 3 műsor, itt is megtekinthető, ajánlom mindenki figyelmébe...

Continue reading
by Tóth Borbála