14:00 - 20:00

Kedd - Szerda - Csütörtök

1026 Budapest

Szilágyi Erzsébet fasor 45/b

+36 30 242 2612

borbala.toth2@gmail.com

GENODRÁMA MŰHELY

Tóth Borbála

Klinikai – és mentálhigiéniai szakpszichológus, családterapeuta,

pszichodráma-vezető

„Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,

Mert az őssejtig vagyok minden ős- …”

József Attila

Genodráma műhelyre várom mindazokat, akik szeretnének rálátni saját családfájukra és családi mintázataikra. A Genodráma az egyént a családi viszonylatainak rendszerében látja. A módszer magában foglalja a családterápiában már meghonosodott genogram, (családfa) felvételt, amelyet dramatikusan dolgoz tovább. Így olyan transzgenerációs térképet kapunk, ahol a három generációt magában foglaló családfa kézzelfogható reprezentációját adja a komplex családi mintáknak. Ebben a keretben lehetőség nyílik a jelen élethelyzeti problémák és elakadások hátterében meghúzódó, a bennünk élő családi mintázatokkal szembe nézni. A fókuszban a családtagok közötti kapcsolatok intenzitásának megjelenítése áll. Az ismétlődő, a személyes fejlődést gátló tudattalanul cipelt minták felismerésével és feldolgozásával lehetőség nyílik ezeknek a mintáknak a személyre és a családra ható korrekciójához, átdolgozásához.

A csoportkeret a családi narratívák (elbeszélések) révén lehetőséget nyújt, hogy bepillantást nyerjünk a családi tudattalan felbukkanó tartalmaira.

A műhelymunka egy-két esetben lehetőséget biztosít a családfák dramatikus színpadra állítására, megjelenítve azokat a családi „örökségeket”, amelyekből a protagonista nemcsak az elakadásokat érheti tetten, hanem ahonnan a családi erőforrásait is merítheti

 

További információ: www.tothborbala.hu

Related posts

Új cikk: Tóth Borbála: Gyermekkori szexuális bántalmazás

Tóth Borbála: Gyermekkori szexuális bántalmazás,Csillagfényben, A pedagógiai prevenció, II....

Continue reading
by Tóth Borbála

XXI. Congress of the Internatoinal Szondi Association, Budapest 6-8 July, 2017, Budapest

Tóth Borbála Private practice, Sanitas For 2000 Kft. Budapest, Hungary E-mail:...

Continue reading
by Tóth Borbála

Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése – Szeged 2017. június 1-3.

A Genodráma, mint a családi mintázatok és örökségek dramatikus átmunkálásának...

Continue reading
by Tóth Borbála