14:00 - 20:00

Kedd - Szerda - Csütörtök

1026 Budapest

Szilágyi Erzsébet fasor 45/b

+36 30 242 2612

borbala.toth2@gmail.com

A családokat érintő transzgenerációs minták és hatások

2012. MPE X. Kongresszusa A családokat érintő transzgenerációs minták és hatások Tóth Borbála Előadásommal szeretném továbbvivő együttgondolkodásra ösztönözni a hallgatóságot, hogy a mindannyiunk által megélt válság miként érthető meg, és miként válhat kezelhetővé, ha segítségül hívjuk közös örökségünket akár kulturális vonatkozásban, akár a saját, eredeti családjainkban fellelhető értékek és erőforrások mentén. Rendszerszemléletű megközelítéssel próbálom követni […]

Genodráma műhely

2012 Fórum Humanum Szeged „Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, Mert az őssejtig vagyok minden ős- …” József Attila Genodráma műhelyre várom mindazokat, akik szeretnének rálátni saját családfájukra és családi mintázataikra. A Genodráma az egyént a családi viszonylatainak rendszerében látja. A módszer magában foglalja a családterápiában már meghonosodott genogram, (családfa) felvételt, amelyet dramatikusan dolgoz […]

Esély a változásra – Genodráma

2012 – Magyar Pszichodráma Egyesület Tóth Borbála – Vajdics Anikó „Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az őssejtig vagyok minden ős – …” Genodráma workshopra hívjuk mindazokat, akik családfájuk, (genogramjuk) segítségével szeretnének rálátni saját családi mintázataikra és a jelen élethelyzeti problémáik, elakadásaik hátterében készek az eredeti családjuk bennük élő, vagy tovább vitt mintázataival […]

„Kettős valóságban élni”

2012. Szombathely Fivér-nővér közötti „testvér-szerelem” traumatikus hatása a személyiségfejlődésre és a szomatikus tünetképződésre Tóth Borbála Budapest, magánpraxis Az előadás két női páciens egyéni pszichoterápiás esetét elemzi. Az elemzés célja, hogy feltárja azokat a pszichodinamikai folyamatokat, amelyek akadályozzák a páciensek harmonikus személyiségfejlődését. Választ keres arra, hogy az ismétlési kényszer miként aktiválódik a következő generáció, a gyermekek […]

A gyermekbántalmazás transzgenerációs mintázatai

2012 Debrecen Tóth Borbála, Budapest, magánpraxis Dr. Horváth József, Budapest, magánpraxis Poszterünkben kísérletet teszünk az egyre szélesebb körben elterjedt szexuális bántalmazás pszichodinamikai elemzésére. Hangsúlyozzuk a média felelősségét. Megvizsgáljuk a családon belüli áldozattá válás folyamatát, különös tekintettel a szociokulturális hatásokra. A gyermek áldozattá válási folyamatában kiemeljük mindkét szülő szerepét. Elemzésünk kiterjed a gyermekeknek a családban való, […]

A női lélek útja mondákban és mesékben

Bevezető a második kiadáshoz A huszadik század utolsó harmadában számos, a hazai szakmai és érdeklődő közönség számára is elérhető külföldi szerző, többek között a freudi analitikus pszichológiát felhasználó Bruno Bettelheim, és a jungi analitikus pszichológiából táplálkozó Marie- Luis von Franz, Verena Kast, Clarissa Pincola Estes, Madonna Kolbenschalag, Jean Shinoda Bolen tollából magyar nyelven is olvasható […]

Gyermekkori abúzus és traumatizáció

2010. Párizs Témafelvetésünkben világszerte a családon belüli egyre gyakoribb szexuális abúzus pszichodinamikai elemzésére teszünk kísérletet. A problémafelvetésben a médiák felelősségét is firtatjuk, figyelembe véve a nézőre tett „küszöb alatti” ingerek hatását. A családon belüli áldozattá válást transzgenerációs mintázatok szemszögéből vizsgáljuk, különös tekintettel a szocio-kulturális hatásokra. A szocializációs folyamatban a gyermek áldozattá válása során mindkét szülő […]

A gyermekonkológiában működő segítő foglakozásúak „segítése” az onkológiai munkában tapasztalt problémák megértésében és megoldásában

2008. Kiskőrös Tóth Borbála klinikai szakpszichológus, családterapeuta Előadásomban különös hangsúlyt szeretnék fektetni a segítő foglalkozást választó szakemberek részére, hogy megértsék saját motivációik indítékait a választott területtel való foglalkozásra. Fontosnak tartom az empátia pszichodinamikus megközelítéseinek megértését a daganatos betegekkel való foglalkozás során. A gyakori negatív indulatáttételek miatt jelentősnek érzem a professzionális szakember és a beteg gyermek […]

A feladat szerepe…

Forrás: www.mypin.hu (link is external) Egy ismerős családban, ahol a házimunkát bejárónő végzi, a 4 éves gyerek mindent készen kap, poharat sem vehet a kezébe, nehogy eltörje, nemhogy feladatot kapna akár alkalmanként, akár rendszeresen. Másik barátunknál már a kétévesnek is a kezébe nyomják a seprűt-lapátot, ha elszórja a morzsákat evés közben és megkérik, söpörje össze. […]

A genogram mint transzgenerációs rendszertérkép

2007. Zalaegerszeg A genogram alkalmazásának lehetőségei és buktatói a családterápiás gyakorlatban Tóth Borbála – Elblinger Csaba Műhelymunkánkban szeretnénk bemutatni a családterápiában jogosan tért hódító módszertani eszköznek, a genogram felvételnek a lehetőségeit a komplex családi minták megragadásában. Ehhez ízelítőül a genogramfelvétel hasznának elméleti hátterét, valamint a gyakorlatban való alkalmazását is szeretnénk érzékeltetni, és közös együttgondolkozásra várjuk […]